Glaucoom

Netvliesfoto Contactlenscentrum WFG
Glaucoom geeft schade aan de oogzenuw en het gezichtsveld. Laat je oogdruk regelmatig controleren.

Wat is Glaucoom?
Glaucoom is een oogaandoening waarbij meestal ( niet altijd) de oogdruk verhoogd is. Als deze hoge druk onbehandeld blijft, kan dat schade geven aan het netvlies en leiden tot uitval van het gezichtsveld. De oorzaak van Glaucoom is onbekend. Wel weten we dat de verhoogde druk alleen een symptoom is van het ziektebeeld en dat alleen de hoge druk op zich niet de oorzaak is. Ook de bloedvaten op het netvlies spelen hierin een rol. Wel is de oogdrukmeting dus een makkelijk tool om te kijken of er Glaucoom aanwezig kan zijn.
Een verhoogde druk vormt een bedreiging voor de oogzenuw, die als het ware in de knel komt door de druk. Daardoor is er een slechtere doorbloeding en kunne zenuwvezels langzaam afsterven. Al dit gebeurt dan treedt er functie verlies op van de oogzenuw, waardoor het gezichtsveld van een patiënt langzaam uitvalt; eerst in de periferie en later bij gevorderd Glaucoom naar tunnelvisie. Een verhoogde druk is niet pijnlijk, iemand is zich vaak zelf pa bewust van de aandoening als er uitval van gezichtsveld is. Dan is er dus eigenlijk als forse schade.
Bij Glaucoom gaat de oogdruk omhoog , omdat de balans tussen aanmaak van kamerwater ( vocht in het oog) en de afvoer van dat kamerwater verstoord raakt. Dit kan zijn doordat het Corpus Ciliare, de klier die het vocht aanmaakt een overproductie heeft. Het kan anderzijds ook zijn doordat de afvoer kanaaltjes van dit kamerwater te nauw zijn aangelegd, bij bijvoorbeeld een kleine voorste oogkamer. Deze vorm van Glaucoom komt het meeste voor en heet Glaucoma Simplex. Hierbij speelt aanleg een rol en kun je dat ook koppelen aan erfelijkheid. Hierin wordt geadviseerd om bij familie ook de oogdruk te meten.
Glaucoom kan ook ontstaan om dat het trabekelsysteem ( de afvoerkanaaltjes) verstopt raken. Dit kan zijn als het pigment wat aan de achterkant van de iris zit los laat, dat zweeft rond in het oog en gaat mee met de afvoer van kamerwater. Zo komt het in het trabekel systeem terecht en verstopt de afvoer daar.

Onderzoek:
Om meer zekerheid te krijgen betreffende de diagnose, moet meer onderzoek gedaan worden dan alleen de oogdruk meting. Tevens met de oogaandoening gecontroleerd worden, of behandeling aanslaat en doeltreffend is.
De oogdruk meting kan gedaan worden met een luchtplofje wat tegen het oog aankomt. Deze methode doen de meeste opticiens en dat geeft een globale indruk van de oogdruk. Een zuiverdere meting krijg je met direct contact met het oog; met aplanatische tonometrie. Wij doen wij hier met de I-Care totometer: daarbij krijgt u een klein pennetje tegen het oog aan. U voelt hierbij een klein tikje, wat geen pijn doet. Oogdruk kan ook gemeten worden met de Goldman tonometer. Daarbij wordt het oog verdoofd en krijgt u een buisje tegen het oog aan wat de druk meet. Deze aplanatische druk meting is de meest zuivere methode om de druk vast te stellen.

Oogdrukmeting Contactlenscentrum WFG
Oogdrukmeting Contactlenscentrum WFG

Als 2e onderzoek wordt een OCT scan en fundus foto gemaakt. Hiermee kunnen we nauwkeuring de vorm van de oogzenuw bekijken. Doordat er vezels afsterven in de oogzenuw, gaat deze uitholen en met de OCT scan is dat goed in beeld te brengen. Ten slotte kan er een gezichtsveld onderzoek plaatsvinden. Hierbij kijkt u in een bol met 1 oog U kijkt naar een centraal fixatielampje en voorts worden er oplichtende puntjes in de zijkant van het gezichtsveld getoond. Ziet u het lichtje dan drukt u op een knopje, ziet u het niet, dan reageert u niet. Zo krijgen we een beeld of het gezichtsveld in tact is of schade heeft.

OCT scan en fundusfoto bij Contactlenscentrum-WFG

Behandeling:
Glaucoom moet behandeld worden. Dat gebeurt bij de oogarts. Als wij bij een oogonderzoek verdenking hebben op Glaucoom, dan zijn de lijnen naar de oogarts kort en verwijzen wij direct door voor verder onderzoek en behandeling. Onbehandeld kan Glaucoom tot blindheid leiden. Bij de behandeling verlagen we de druk met oogdruppels. Daarmee kan worden voorkomen dat er schade aan de oogzenuw ontstaat en stabiliseren we het gezichtsveld. Behandeling kan ook gebeuren met laser, waarbij we een verbinding maken tussen de voorste en achterste oogkamer. De laser maakt dan een gaatje in de iris en meestal is dat helemaal bovenin., zodat het onder het bovenooglid zit. Dan is en geen storing van extra invallend licht in het oog.

Soms is er ook een operatie nodig waarbij een extra afvoer gemaakt wordt: een Baerveldt operatie. Hierbij krijgt u een buisje in de sclera( oogwit) geïmplanteerd wat als afvoer kanaaltje gaan fungeren.

Heeft u vragen, neemt u dan contact met Contactlenscentrum-WFG of de Oogheelkunde op.