Myopie behandeling bij kinderen

Met zijn allen worden we steeds meer Myoop.
Dat wil zeggen: steeds meer mensen krijgen een min-sterkte. Bij Myopie groeit het oog te veel door in de lengte. Deels gebeurt dit door de erfelijke belasting, je krijgt het van je ouders mee. Maar ook onze levensstijl haakt hierop in, veel pc -gebruik e.d. waardoor kinderen minder buiten zijn. Myopie ontstaat met name bij kinderen tussen de 8 en 18 jaar tijdens de groei en dan kan het ook snel achteruit gaan.

Wereldwijd begint het langzaam een probleem te worden op oogheelkundig gebied. Myopie geeft namelijk op latere leeftijd een verhoogd risico op Staar, Glaucoom, Netvliesloslating/ -scheuren of structuurveranderingen in het netvlies. Hierdoor kan het zicht ernstig beïnvloed worden.

Belangrijk is dan te weten dat deze groei van het oog geremd kan worden.
Een grote rol hierin speelt het gebruik van telefoon en tablet, wat niet meer weg te denken is in ons dagelijkse bezigheden. Zeker voor kinderen met de komst van de I-pad klassen Het advies hierin is om kinderen nooit langer dan 30 minuten achter elkaar hiermee te laten werken of spelen en dan eerst het oog minimaal 1 minuut weer in de verte te laten kijken. Dit om verkramping van de oogspieren te voorkomen. Ook direct daglicht is het oog is belangrijk hierin. Eigenlijk moeten we onze kinderen verplicht minimaal 2 uur per dag buiten laten spelen voor een positief effect op remming van de groei.

De Myopie kan ook geremd worden m.b.v. speciale contactlenzen. We kennen daar inmiddels 2 types van: het Ortho-K en de MiSight-1-daglens Deze lenzen remmen ook de groei van het oog met 50% door hun speciale constructie en sterkte opbouw.
Een derde optie zou zijn met dagelijks een lage dosering Atropine-druppel in de ogen. De Atropine-therapie wordt gedaan in het Dijklander Ziekenkhuis (WFG) in samenwerking met de oogartsen.
(Kijkt op www.ikkijkverder.nl en doe de test met je kind.)